• atsocalella@gmail.com

Sol·licitud alta de soci

  multiples-participants:

  participant-id:
  participant-1-id:
  participant-2-id:
  participant-private-id:
  participant-private-1-id:
  participant-private-2-id:
  usuari-es-administrador:
  es-nova-solicitud:
  previ-aprovat:
  data-naixement-text:
  data-naixement-1-text:
  data-naixement-2-text:

  Sol·licitud d'alta com a soci

  T'agraïm sincerament la teva col·laboració i disposició a participar en les activitats de l'ATSOC, les qual tenen com a objectius fomentar de manera desinteressada la passió que sentim per les arts escèniques, passar-ho molt bé conjuntament i entregar una part de les nostres recaptacions a causes solidàries.

  Dades del soci

  Si el soci es menor, o bé no disposa de mòbil o mail propi, caldrà indicar almenys un tutor o persona de contacte. Del tutor/persona de contacte en necessitarem el mòbil i el mail (no introdueixis el mòbil o mail del tutor/contacte a les dades del soci, a les dades del soci hi van el mòbil o mail propis del soci si en té i el vols suministrar):

  Dades del primer tutor/contacte

  Assignar un altre tutor/contacte que ja consta bé com a soci o bé com a tutor/contacte d'algú altre:


  MarePareAltre

  Dades del segon tutor/contacte

  Assignar un altre tutor/contacte que ja consta bé com a soci o bé com a tutor/contacte d'algú altre:


  MarePareAltre

  Secció de l'administrador


  NoSe li ha preguntatNo pot pagarPagaràAl Carles

  Següents passes

  1. En el correu electrònic que rebràs confirmant la recepció d'aquesta sol·licitud hi va adjunt el Formulari d'autorització de cessió de dades i drets d'imatge. L'has d'omplir i enviar a atsocalella@gmail.com. En el cas de menors l'haurà d'omplir la mare, pare o tutor legal.

  2. Per ajudar a sostenir les activitats de l'associació demanem una quota anual de 12€. Per efectuar el pagament has de fer una transferència al compte corrent ES11 0182 1615 2502 0195 5915 indicant si-us-plau el nom complet del candidat a soci.

  Selecciona a quin vols accedir

  Estàs enregistrat bé com a soci bé com a tutor o contacte d'un o més socis. Selecciona a quin vols accedir: