• atsocalella@gmail.com

Contacte

Des d’aquesta pàgina pots contactar amb nosaltres. Respondrem el més aviat possible. Moltes gràcies!


    El teu nom (obligatori)

    El teu email (obligatori)

    Assumpte (obligatori)

    El teu missatge

    D’acord amb els arts. 6 i 7 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la seva normativa de desenvolupament, l’Associació de Teatre Solidari de Calella (en endavant ATSOC) li informa que les seves dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de comunicar-li, per mitjans electrònics i telefònics, informació sobre les activitats de l’ATSOC. El titular i responsable del fitxer és l’ATSOC, que, als efectes legals oportuns, s’identifica com a responsable d’aquest fitxer. A més, els informem de la possibilitat d’exercir, en els termes establerts a la LOPD, i la seva normativa de desenvolupament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació (i oblit), oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, enviant-nos un missatge de correu electrònic a l’adreça atsocalella@gmail.com.