• atsocalella@gmail.com

Assamblea fundacional de l’ATSOC

Assamblea fundacional de l’ATSOC

El dia 22 de setembre es va fer l’assemblea en la que l’Associació de Teatre Solidari de Calella va ser fundada.

atsoc_admin
atsoc_admin

Leave your message